Què es l’alimentació de quilòmetre 0?

L’alimentació de ‘quilòmetre zero’ és aquella que es basa en el foment i l’adquisició preferent de productes locals procedents d’un radi inferior a 100 quilòmetres de distància del punt de distribució respecte al consumidor.

És una tendència que va néixer als Estats Units en els anys setanta i que va entrar a Europa a la fi dels vuitanta des d’Itàlia amb el moviment “Slow Food” que perseguia la sostenibilitat alimentària, que el menjar fos sa i bo per a tu, bo per a l’agricultor i bo per al medi ambient.

L’objectiu de l’alimentació quilòmetre 0 és afavorir les economies locals i els cultius variats i de temporada.

Algunes de les avantatges que ofereix aquest tipus de consum són:

  • Fomenta l’economia local i ajuda als petits productors.
  • Menor impacte mediambiental per la menor distància que travessen els aliments.
  • Menor despesa energètica i econòmica en el transport.
  • Fomenta la producció de plats típics estacionals.
  • Ajuda a la conservació d’espècies vegetals autòctones.
  • Són productes que no han estat sotmesos a tractaments per a retardar la seva descomposició i per tant estan frescos i naturals quan el consumidor els adquireix.

Segons Gustavo Duch, coordinador de la revista Sobirania Alimentària, Biodiversitat i Cultures, existeixen moltes raons per a decantar-se pels aliments de proximitat: “es tracta d’una prioritat per a la salut del planeta, perquè redueix les emissions de diòxid de carboni; però al seu torn permet evitar l’esgotament de recursos finits i contribueix a mantenir al nostre voltant un teixit agrari viu, que fomenta la salut del territori i de nosaltres mateixos”.