La importància de l’alimentació dels infants

Cada moment de la vida és diferent. En el procés de creixement, l’infant passa per diferents etapes amb les seves peculiaritats i necessitats a les quals s’ha d’anar adaptant l’alimentació. La infància es caracteritza per ser l’etapa on hi ha un major creixement físic i desenvolupament psicomotor. Això significa que l’alimentació no només ha de proporcionar energia per mantenir les funcions vitals, sinó que ha de cobrir unes necessitats relacionades amb el creixement i la maduració.

Durant el creixement és indispensable que els adults els inculquem un bons hàbits d’alimentació, evitant i prevenint que el nen en un futur pugui patir malalties com el sobrepès, obesitat, diabetis, etc. Cal remarcar que en la fase de creixement del nen o nena, l’alimentació repercutirà directament en el seu desenvolupament físic i intel·lectual i per aquest motiu és important que segueixi una dieta sana.

Des de Caserco ens prenem molt seriosament l’alimentació dels infants i vetllem per oferir les dietes més variades i equilibrades que s’ajustin a les necessitats de cada etapa del creixement. Més enllà de treballar amb els millors productes per tal que els infants gaudeixin al màxim de la seva alimentació.