Què vol dir tenir una alimentació saludable?

Una alimentació saludable es defineix com aquella que és satisfactòria, suficient, completa, equilibrada, harmònica, segura, adaptada al comensal i a l’entorn, sostenible i assequible.

Per programar-la convé conèixer les qualitats nutritives i d’ús dels diferents aliments, que es classifiquen en grups d’acord amb els nutrients que contenen, i per això és convenient incloure en la ingesta diària aliments de cada grup.

Una alimentació equilibrada implica una aportació adequada de nutrients, en qualitat i en quantitat.

La representació gràfica (en forma de piràmide, roda, plat, etc.) permet valorar quins són els aliments bàsics i les diferents proporcions en que han de formar part d’un pla alimentari saludable.

És recomanable esmorzar a casa abans d’anar a l’escola, ja que es ve d’un llarg període de dejú. Un dels beneficis principals que s’atribueixen a aquesta ingesta és el fet que contribueix a la distribució adequada de l’energia al llarg de la jornada i ajuda a assolir els requeriments nutricionals. L’esmorzar es pot repartir en dues ingestes, una primera i més important a casa i una altra a mig matí, a l’hora de l’esbarjo.

El dinar sol ser l’àpat més important del dia quant a quantitat i varietat d’aliments. És recomanable que inclogui verdures, aliments farinacis, proteics, fruita i oli d’oliva verge extra, i que s’utilitzin tècniques culinàries ben variades al llarg de la setmana.

A mitja tarda, coincidint amb l’hora de sortida de l’escola i l’inici de les activitats extraescolars, es pot aprofitar per fer un petit àpat que complementi les racions alimentàries aportades per l’esmorzar, el dinar i el sopar.

En el sopar han de ser presents els mateixos grups bàsics d’aliments que en el dinar. Per tal que els sopars complementin adequadament els dinars és aconsellable planificar-los amb antelació, a partir de la programació setmanal o mensual de dinars.

A la nostra web trobareu cada mes una proposta de sopar per cada setmana. L’objectiu és el de facilitar a les famílies una eina per la planificació del sopar, tenint en compte el menú escolar del migdia.

Ho podeu visualitzar aquí: 

https://www.caserco.com/catering-per-escoles/