Màximes mesures de prevenció als menjadors escolars

Passades dues setmanes de l’inici del curs, un curs ben atípic, podem explicar-vos que tant des del Departament d’Educació i Salut com des dels centres escolars i empreses de càtering vetllem perquè es desenvolupin les màximes garanties de seguretat i prevenció a l’hora del menjador de la mateixa manera que durant la resta de les hores lectives.

Des de Caserco hem elaborat un protocol perquè tots estiguem tranquils i els nens i nenes puguin viure amb la màxima normalitat possible els canvis que estem vivint.

Les mesures del nou protocol a l’espai del menjador

La situació provocada per la pandèmia de coronavirus fa augmentar les mesures d’higiene i de distància social, que comporten nous hàbits en els menjadors escolars com:

 • Augmentar el nombre de torns de menjador per poder distanciar més l’alumnat
 • Separar per taules els grups estables perquè no tinguin relació amb altres grups
 • Senyalització de circuïts per a les entrades, sortides i llocs d’espera del menjador
 • Accés al recinte per torns per evitar aglomeracions i amb mascareta que es trauran just en el moment de menjar i es tornaran a posar just després.
 • Correcte rentat de mans amb aigua i sabó i/o gel hidroalcohòlic abans i després de dinar
 • Desinfectar i ventilar després de cada torn de dinar

Així mateix, s’han elaborat cartells amb la informació sobre les normes i mesures de seguretat, i s’ha proporcionat formació específica al personal de menjador.

Pràctiques de precaució per als menjadors escolars

A més de les pautes generals que acabem de detallar, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya estableix altres més concretes que enumerem a continuació.

 • El menjar se serveix en plats individuals que no poden ser compartits entre alumnes. Això s’aplica especialment a enciameres o fonts de menjar per compartir.
 • No es posen a les taules estris d’ús comú, com setrills i setrilleres, cistells de pa per a tota una taula, etc.
 • L’aigua pot servir-se en una sola gerra però haurà servir-la sempre una mateixa persona adulta o bé sempre un mateix alumne durant tot el menjar.
 • En els centres en què com a part de la seva projecte pedagògic els alumnes s’encarreguin de tasques com posar o recollir la taula o netejar les instal·lacions després del dinar, sempre hauran d’encarregar d’aquestes tasques els alumnes d’un mateix grup estable.
 • En els centres en què se serveixi el menjar mitjançant una línia de autoservei, els alumnes hauran de mantenir la distància de seguretat de 1,5 m entre ells en la cua.
 • Habilitar les aules com a espai de menjador pot ser una bona solució com a forma de minimitzar els contactes amb alumnes d’altres grups estables, i en aquest cas serà imprescindible també netejar, desinfectar i ventilar l’espai després del dinar.

La darrera novetat destacada del curs escolar actual és el manteniment dels ajuts de menjador durant tot el curs. En cas de confinament de centres educatius, es garantiran els ajuts de menjadors a tots els alumnes beneficiaris.

Actualització de les mesures sanitàries en l’àmbit educatiu

El PROCICAT publicava l’actualització de les darreres mesures sanitàries en l’àmbit educatiu que, per extensió, també afecta els menjadors escolars:

 • Les reunions entre el centre i les famílies no poden ser presencials.
 • Les reunions dels claustres d’escoles i instituts han de ser telemàtiques i només presencials de forma excepcional, en grups inferiors a 10 persones.
 • Es farà cribratge poblacional utilitzant les escoles i instituts des de la tercera setmana de setembre segons indicacions de vigilància epidemiològica i prioritzant les escoles on hi hagi casos.
 • L’ús de mascareta en els centres educatius sigui obligatori per a persones adultes.
 • Per als docents del primer i segon cicle d’educació infantil, la mascareta no serà exigible quan el seu ús, per raó de l’activitat docent, pugui interferir greument en l’objectiu pedagògic.
 • La mascareta és obligatòria a escoles i instituts a partir dels 12 anys, i a partir dels 6 anys en els territoris on es requereixi segons l’estat de la pandèmia. Tots els dimecres es comunicarà a cada escola si el dilluns següent continua l’obligatorietat de dur o no mascareta.

Educació i Salut han actualitzat la simptomatologia de la COVID-19 entre els infants. El llistat de símptomes és:

Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els infants, només s’haurien de considerar símptomes potencials de COVID-19 quan també hi ha febre o altres manifestacions de la llista de símptomes.

En el cas que algun dels mestres o monitors del menjador detecti que algun infant presenti algun i més d’un d’aquests símptomes procedirà a activar el protocol Covid: avisar la família perquè el vingui a buscar quan abans millor i notificar-ho al CAP de referència per tal de realitzar les proves pertinents.

Des de Caserco ens posem a disposició de les famílies i usuaris dels menjadors escolars per a ampliar la informació o resoldre qualsevol dubte. Contacteu amb els nostres professionals a l’enllaç.

Font: Gencat i Saia