CASERCO CATERING VILANOVA renova el seu compromís d’excel·lència

CASERCO inicia el nou any 2018 amb objectius renovats en la seva constant millora de qualitat i servei. Fundada l’any 1985, CASERCO ha continuat sent fidel a la seva missió d’oferir en tot moment un servei basat en la millora constant.

Un dels pilars bàsics de l’empresa és la utilització de productes frescos i de proximitat, per garantir al màxim la qualitat en els serveis que s’ofereixen als centres escolars. CASERCO és una empresa de valors tradicionals, però al mateix temps en constant renovació. Prova d’això són els creatius i elaborats menús dissenyats amb ocasió de la celebració d’esdeveniments de prestigi i empresarials.

CASERCO CATERING VILANOVA renova una vegada més aquest nou any el seu compromís de servei de qualitat i atenció constant a les necessitats dels seus clients.